Privacyverklaring

De privacyverklaring van Green Dino B.V. (Kamer van Koophandel-nummer 09081191) gaat over elke verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van onze producten en diensten, zoals onze simulatoren en online trainingen. Op deze pagina hebben we belangrijke informatie uit onze privacyverklaring voor jou samengevat in de vorm van veelgestelde vragen en antwoorden daarop. Zo vind je snel de informatie waar je naar op zoek bent.

Scroll naar beneden of kies een onderwerp waar je meer over wilt weten.

Wanneer is onze privacyverklaring van toepassing?

Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze producten en diensten. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu, zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Denk aan contractnummer, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, cookie ID’s en financiële data.

Hierna worden alle persoonsgegevens en andere gegevens gezamenlijk ook aangeduid als gegevens.

Wie verwerkt je gegevens en wie beschermt ze?

Voor de verwerking van je gegevens is Green Dino verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat Green Dino vaststelt hoe en welke gegevens van je worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen.

In e-mails of op onze website vind je links naar websites van opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Onze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

Om ervoor te zorgen dat iemand erop toeziet dat je gegevens worden verwerkt zoals dat volgens de wet moet gebeuren, hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De werkzaamheden van deze functionaris bestaan onder andere uit toezicht houden, vragen en klachten afhandelen en adviseren over de beveiliging en verwerking van je gegevens. Je kunt ons bereiken op info@greendino.nl.

Welke gegevens verwerken wij en waar gebruiken we ze voor?

Nieuwsbrieven versturen via mailchimp

Op de website kunt u zich aanmelden voor de reguliere e-mailnieuwsbrief van Green Dino. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van Green Dino. De grondslag hiervoor is toestemming. 
U kunt zich altijd afmelden voor communicatie via de link onderaan elk ontvangen bericht . U kunt zich niet afmelden voor berichten die nodig zijn voor de afhandeling van bestellingen en andere noodzakelijke service berichten.

Drivemasterportal gebruiken

Gebruik van de drive master portal en rijsimulatoren (algemeen).
Als je onze portal bezoekt verwerken we gegevens van je. Denk aan je IPadres, maar ook aan je klik- en keuzegedrag om resultaten te meten en onze software beter te maken. Een cookie onthoudt je inlognaam en je wachtwoord. Zie cookiebeleid.

Om onze drive master portal te kunnen gebruiken moet je eerst een account aanmaken op onze website www.drivemaster.nl. Daarna kun je inloggen op de portal en je account beheren. Voor het aanmaken van een account en het gebruik van je account verwerken we noodzakelijke gegevens van jou. We verwerken je voornaam, voorletter(s), achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, adres en wachtwoord. 
Gebruik van je account. Als je je account actief gebruikt, kunnen we naast je persoonlijke gegevens ook andere gegevens opslaan.

 • Leerlinggegevens/data ter verbetering software, onderzoek verkeersveiligheid, via grondslag contract. 
 • Data verwerken via onlinesystemen via verwerkersovereenkomst. 
 • Data verzamelen via laptops geupload naar server in Europa. 
 • Databestand voor verhuur via VVN of eigen website. 
 • Data verzamelen en eenmalig versturen aan deelnemers. 
 • Data verzamelen voor inzicht. 
 • Data verzamelen ter ondersteuning revalidatietraject. 
Rijlessen-online gebruiken

Als je onze portal bezoekt verwerken we gegevens van je. Denk aan je IPadres, maar ook aan je klik- en keuzegedrag om resultaten te meten en onze software beter te maken. Een cookie onthoudt je inlognaam en je wachtwoord.

Om onze rijlessen-online portal te kunnen gebruiken moet je eerst een account aanmaken hebben. Daarna kun je inloggen op de portal en je account beheren. Voor het aanmaken van een account en het gebruik van je account verwerken we noodzakelijke gegevens van jou. We verwerken je voornaam, voorletter(s), achternaam, e-mailadres, rijschool en wachtwoord. 
Gebruik van je account. Als je je account actief gebruikt, kunnen we naast je persoonlijke gegevens ook andere gegevens opslaan.

 • Leerlinggegevens/data ter verbetering software, onderzoek verkeersveiligheid, via grondslag contract. 
 • Data verwerken via onlinesystemen via verwerkersovereenkomst. 
 • Data verzamelen via laptops geupload naar server in Europa. 
 • Databestand voor verhuur via VVN of eigen website. 
 • Data verzamelen en eenmalig versturen aan deelnemers. 
 • Data verzamelen voor inzicht. 
 • Data verzamelen ter ondersteuning revalidatietraject. 
Rijsimulatoren kopen en laten bezorgen

Rijsimulatoren kunnen worden thuis bezorgd via een logistieke dienstverlener (bijvoorbeeld dhl, postnl, upc) of worden door bezorgd en afgemonteerd. Tijdens het bestellen verwerken we verschillende gegevens om je bestelling te volgen. Ook verwerken we financiële data.
Rijsimulatoren data verwerken. Het verwerken van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Vragen, klachten, reparaties en garanties (service en support).

Als je een vraag stelt of een klacht indient over een artikel, een verzoek indient voor reparatie, een beroep doet op je garantie of om een andere reden contact opneemt met de klantenservice, is het noodzakelijk om bepaalde gegevens te verwerken en te bewaren.

Om je van dienst te kunnen zijn nemen we je vraag, klacht of verzoek om reparatie op in onze klantenservice database. Afhankelijk van de vraag, klacht, reparatie of de garantie waar je een beroep op doet verwerken we je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, klantnummer en/of telefoonnummer. We verwerken ook gegevens over je bestellingen; dit in verband met garanties. We bewaren informatie van vragen/klachten over bestellingen en facturen net zo lang als bestellingen en factuurgegevens, namelijk 7 jaar. Soms moeten we gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld wanneer jouw klacht tot een procedure leidt.

Sociale media

Als je via sociale media communiceert met Green Dino, bijvoorbeeld als je commentaar plaatst, media uploadt, een bericht verzendt, een artikel van onze website deelt of op een like knop klikt, kunnen we gegevens zoals je (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht ontvangen.

Op het gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter of YouTube zijn niet onze voorwaarden en privacyverklaring, maar de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring en andere verklaringen van de betreffende sociale media van toepassing. We raden je aan om die zorgvuldig te lezen als je vragen hierover hebt.

Welke gegevens verwerken derden van jou?

Voor het uitvoeren van diensten, het bezorgen van artikelen en overige activiteiten, kunnen we hulp krijgen van derden. Voor zover deze derden jouw gegevens verwerken in opdracht van Green Dino, doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten.

We werken samen met derde partijen die ons helpen met de volgende diensten: 

 • Logistieke en operationele doeleinden: denk aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van e-mails.
 • Diensten in ons distributiecentrum: denk aan partijen die pakketten sorteren. 
 • Analysediensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en gebruik van onze shop. We gebruiken hier software voor, zoals Google Analytics.
 • IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van gegevens. 
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek. 
 • Het afhandelen van vragen, klachten, reparaties en garanties in samenwerking met externe callcenters en soms onze leveranciers. Gegevens over vragen, klachten, reparaties en garanties worden door deze externe callcenters verwerkt. 
 • Partijen die artikelen repareren. 
 • Het samenwerken met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we het wettelijk verplicht zijn verstrekken we gegevens aan deze partijen. 

Hoe beveiligen wij je gegevens?

Jouw privacy is belangrijk, dus we nemen de beveiliging van je gegevens heel serieus. We hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn en blijven. Bij de beveiliging van je gegevens houden we rekening met de eventuele verwerkingsrisico’s van je gegevens: bijvoorbeeld wanneer deze verloren gaan of onrechtmatig worden gebruikt. Hieronder zetten we een aantal van onze beveiligingsmaatregelen voor je op een rij: 

 • We zorgen ervoor dat je account beveiligd is en dat niemand van buiten of binnen kan inloggen en zo bij je gegevens kan komen. Onder andere je wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen.
 • We voorzien onze website en app regelmatig van automatische veiligheidsscans.
 • Communicatie via de website, e-mail of app vindt versleuteld en veilig plaats.
 • We houden continu in de gaten of er (stiekem) inbraakpogingen worden ondernomen. Wij repareren kwetsbaarheden en nemen maatregelen bij inbraak.
 • We gebruiken de laatste technologieën en software.
 • We hebben veel systemen die met elkaar communiceren. We zorgen ervoor dat we gegevens veilig en gecontroleerd van het ene naar het andere systeem sturen.
 • Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.
 • Alleen medewerkers vanGreen Dinodie toegang tot je gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen, kunnen bij je gegevens. 
 • We loggen pogingen tot inbraak en het gebruik van je gegevens door onze medewerkers, zodat we kunnen bijhouden wat er gebeurt.
 • Derde partijen die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten. 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog je gegevens anonimiseren of verwijderen. 

Beveiligingsincident/datalek 

Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident, denk aan diefstal van een laptop of een hack in onze systemen, reageren wij hier direct op. We onderzoeken of het om een beveiligingslek (zwakke plek in onze beveiliging) of een datalek (verlies of onrechtmatige verwerking van je gegevens) gaat. Wij zullen beveiligings- en datalekken zo snel mogelijk dichten. Bij een datalek schakelen we binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je privacy. Gaat het om een datalek met een hoog risico voor je privacy? Dan zijn we verplicht het lek ook aan jou te melden. Heb jij een beveiligingsincident of datalek gevonden bij Green Dino, stuur dan meteen een mail naar info@greendino.nl of neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.  

5 jaar 

Deze bewaartermijn geldt voor klachten die je indient. We tellen vanaf de dag waarop we de klacht behandelen. 

7 jaar 

Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:  

 • Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie.
 • Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen, geïmporteerde en geëxporteerde goederen en andere relevante gegevens.
 • Je kredietovereenkomst. Hierin komt jouw naam bijvoorbeeld voor. 
 • Informatie en correspondentie over kredietovereenkomst, inclusief BKRonderzoek en resultaten van de inkomens- en lastentoets. 
 • Correspondentie over incasso, inclusief vooraankondiging van BKR. 
 • Betalingsoverzicht/facturen. 
 • Bestellingen, bewijzen levering van bestellingen.

Welke rechten heb je als klant?

Je hebt als klant bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van je gegevens door Green Dino. In je account kun je het meeste zelf regelen. Je kunt je gegevens inzien of wijzigen. Ook kun je hier je voorkeuren doorgeven, zoals het wel of niet ontvangen van e-mails over onze dienstverlening. Maar je hebt bijvoorbeeld ook recht op verwijdering van gegevens en recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Hieronder zetten we jouw rechten op een rij. 

Recht op informatie. 

We zijn verplicht om je te informeren over wie wij zijn, welke gegevens we van je verwerken, hoelang we gegevens bewaren en voor welke doeleinden, op basis van welke grondslagen we dit doen en aan wie we je gegevens verstrekken. Deze informatie vind je allemaal in onze privacyverklaring. 

Recht op inzage

Je hebt het recht om in te zien of Green Dino gegevens van jou verwerkt, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen je gegevens worden verstrekt, hoe lang deze gegevens worden bewaard en wat de herkomst is van je gegevens (als je deze niet zelf hebt aangeleverd). Je hoeft geen reden te geven voor het inzien van deze informatie.

Recht op rectificatie

Hebben wij onvolledige of onjuiste gegevens van jou die je niet zelf kunt aanpassen? Stuur dan een aanvullende verklaring of brief naar Green Dino. Recht op verwijdering van gegevens/recht om vergeten te worden. Je kunt bij ons een verzoek indienen om je gegevens te verwijderen. Wij zijn dan verplicht om je gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. We kunnen of mogen niet altijd al je gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.  

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je gegevens te laten beperken in de volgende gevallen:

 • Je bent het niet eens met de juistheid van de gegevens. 
 • De verwerking is onrechtmatig en jij wilt dat het gebruik van je gegevens wordt beperkt. 
 • Jij hebt je gegevens nodig voor het onderbouwen van een claim. Neem gerust contact op met info@greendino.nl als je hier meer informatie over wilt. 
Recht op overdraagbaarheid van je gegevens. 

Je kunt bij ons een verzoek indienen om je gegevens te ontvangen. Wij zullen dan de gegevens die we van jou hebben en die je zelf hebt aangeleverd, voor je bundelen. Deze gegevens kun je vervolgens opslaan voor persoonlijk gebruik. 

Recht van bezwaar. 

Als klant heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Je kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens voor direct marketing.